google+_assignment Google+ niks voor mij!

 

Voordat ik begon aan het vak Social Media, had ik maar 1 social media account, namelijk Facebook. Gedurende de eerste week na het bijwonen, van dit vak werd al snel duidelijk dat dit aantal sterk zou toenemen. Zo is een van de eerste opdrachten van het vak:  het aanmaken van een Google+ account. “Een Google wat?, dat is toch een zoekmachine?”  Voor mij een totaal onbekend en nieuw social medium.

Na enig onderzoek werd duidelijk dat je met Google+ je vrienden kunt indelen in cirkels en op deze wijze ontstaat dus een heel netwerk van verschillende cirkels . Op dat moment liep ik eigenlijk gelijk tegen het eerste grote probleem aan, ik heb namelijk nog helemaal geen vrienden op Google+. Er bestond gelukkig een mogelijkheid om je vrienden te importeren, echter dit bleek alleen mogelijk met een Gmail account waarover ik ook geen beschikking had.

Hierdoor rest mij niets anders dan te vertellen hoe ik al mijn contacten zou hebben ingedeeld als deze wel zouden zijn geïmporteerd. Om te beginnen zou ik als de eerste de groep “voetbal” aanmaken. Ik ben een trots  aanvoerder van een team van onze lokale voetbalvereniging.  Via Google+ zou ik snel verslagen, foto’s en uitslagen door kunnen sturen. Dit is natuurlijk totaal niet interessant voor mijn overige contacten, aangezien het niveau van mijn club nou niet op dat van ons aller Ajax ligt. De 2de groep die ik zou aanmaken is de groep “Dispuut”. Ik ben Ab-actis van het dispuut van studentenvereniging Unitas en ik onderhoud de contacten met de leden. (Graag verwijs ik u allen nog even naar onze website www.themission.nl, hier vind u alle informatie over dit mooie dispuut). Een aparte groep voor mijn dispuut  zou voor het versturen van uitnodigingen, doorgeven van data en het doorzetten van overige informatie, uiteraard erg handig zijn.  Oorspronkelijk kom ik uit een dorp waar meer koeien dan mensen zijn, genaamd Ursem, daar heb ik nog veel vrienden en hierdoor zou ik als 3de en laatste groep “ Ursem”  aanmaken. Wellicht zou ik nog een cirkel “overig”  kunnen aanmaken, voor de eventuele overige contacten.

Nadenkend over de gebruiksmogelijkheden van Google+ ten opzichte van de overige social media, kom ik toch tot de conclusie dat dit social medium niet aan mij is besteed. Zelf ben ik redelijk actief op Facebook en vind ik het plaatsen van berichten, het uploaden van foto’s en het bekijken van elkaars profielen op Facebook, toch veel toegankelijker  en meer bruikbaar. Wanneer ik het een en ander plaats op mijn profiel van Facebook, ook al zijn het foto’s, is dit altijd zichtbaar voor al mijn vrienden en komt voor mij de toegevoegde waarde van Google+  te vervallen. Maar wellicht wordt het snel een hype en dan zal het waarschijnlijk wel zo zijn dat ik over een half jaar druk zit te Google plussen!

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s